تب مالت

تب مالت چیست؟ بیماری تب مالت  یا تب مدیترانه ای یا تب مواج یا بیماری بروسلوز ،بیماری مشترک انسان و دام بوده که نوعی بیماری عفونی انس...

ادامه مطلب